Obowiązujące opłaty Żłobku Miejskim w Koszalinie w roku 2021

• 360 zł opłata pełna
• 260 zł opłata dla rodziców pobierających zasiłek rodzinny
• 180 zł opłata dla rodzin wielodzietnych (gdy ze żłobka korzysta dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny) oraz w przypadku korzystania ze żłobka dziecka niepełnosprawnego.

Stawka żywieniowa dzienna dla jednego dziecka wynosi – 7 zł (od miesiąca IX- 2021 r.)
Kwota miesięcznej opłaty stałej ustalana jest w wysokości 13 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177, z póz. zm.).

Wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Koszalin reguluje Uchwała Nr XII/232/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 listopada 2019 roku.

Informujemy, że strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies można zobaczyć w Polityce Cookie.

Akceptuję pliki cookies dla tej strony