Żłobek Miejski w Koszalinie jest jednostką samorządową, której organem założycielskim jest Gminy Miasta Koszalin. Działalność opiekuńczo– wychowawcza dla mieszkańców prowadzana jest w 7 oddziałach żłobkowych na terenie miasta. Liczba miejsc dla dzieci we wszystkich oddziałach wynosi – 540. Żłobek Miejski prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, statutu oraz podejmowanych uchwał Rady Miejskiej w Koszalinie.
Wszystkie oddziały Żłobka Miejskiego wyposażone są w pomoce dydaktyczne i zabawki dostosowane do wieku rozwojowego dzieci. Każda grupa wiekowa prowadzi działalność w wyodrębnionych własnych pomieszczeniach typu: bawialnia, sypialnia, łazienka, szatnia. Na terenie oddziałów żłobkowych usytuowane i zagospodarowane są tereny zielone i place zabaw, z których przy sprzyjającej pogodzie korzystają dzieci.

Oddziały żłobkowe prowadzą własne kuchnie gdzie zgodnie z wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia prowadzą racjonalne i zdrowe żywienie dostosowane do wieku dziecka.
Bezpośrednią opieką nad dziećmi zajmują się opiekunowie, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie pracy z dzieckiem. Liczba opiekunów sprawujących opiekę dostosowana jest do liczby dzieci na grupie. Nad bieżącą organizacją i funkcjonowaniem każdego oddziału czuwa zastępca dyrektora.
Wszystkie oddziały prowadzą różnorodne zajęcia tematyczne i okolicznościowe dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci z wykorzystaniem różnych form i metod pracy. Realizacja zajęć odbywa się w oparciu o opracowany plan pracy z dzieckiem. Aktywnie i chętnie współpracujemy z rodzicami w różnych aspektach prowadzonej działalności wykorzystując ich zaangażowanie i potencjał oraz wymianę informacji w celu budowania lepszej atmosfery i klimatu pobytu dziecka w żłobku.

Pracownicy naszych oddziałów w swojej pracy na co dzień kierują się empatią i zrozumieniem dziecka dbając o prawidłowy i wszechstronny rozwój, zapewniając jednocześnie bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Informujemy, że strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies można zobaczyć w Polityce Cookie.

Akceptuję pliki cookies dla tej strony