Dyrektor Żłobka Miejskiego - mgr Jolanta Gałan


Żłobek Miejski w Koszalinie z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 29 jest jednostką samorządu terytorialnego działającą w oparci o ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. "O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3" (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235).

Organ założycielski - Miasto Koszalin
Nadzór merytoryczny - Wydział Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
ul. Mickiewicza 26, tel. (0-94) 348-87-15

 
Żłobek Miejski przyjmuje dzieci od 5 miesiąca życia do ukończenia 3 lat.

Nadzór nad prawidłową organizacją pracy w oddziałach sprawują zastępcy dyrektora.

Wszystkie oddziały oferują:

  • opiekę pielęgnacyjną, wychowawczą oraz edukacyjną,
  • warunki pobytu zbliżone do warunków domowych,
  • wspomaganie indywidualnego rozwoju,
  • dbałość o rozwój umysłowy dziecka, rozwijanie myślenia, mowy, wyrabianie orientacji przestrzeni i czasu, zapoznanie z otaczającym środowiskiem,
  • kształtowanie postawy społecznej poprzez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości,
  • racjonalne i zdrowe żywienie,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i udzielanie pomocy w nagłym zachorowaniu,
  • bieżącą współpracę z rodzicami,
  • przestrzeganie zasad epidemiologicznych.

Opłaty za świadczone usługi:

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku ustala Rada Miejska w Koszalinie w drodze stosownej uchwały.

Miesięczna opłata stała dla rodziców:
1. Pobierających zasiłek rodzinny wynosi - 140,00 zł
2. Nie pobierających zasiłku rodzinnego wynosi - 200,00 zł
Stawka żywieniowa dzienna dla 1 dziecka wynosi - 6,40 zł

CP logo

odwiedziło nas

Dzisiaj128
Wczoraj126
W tygodniu254
W miesiącu1491
Suma158023

Informujemy, że strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies można zobaczyć w Polityce Cookie.

Akceptuję pliki cookies dla tej strony