Oddział "SMYK"


Jest małym, kameralnym żłobkiem, który mieści się w zacisznej części osiedla „Przylesie" przy ul. Chrzanowskiego 10. Pomieszczenia żłobkowe znajdują się na piętrze budynku, który sąsiaduje z Klubem Osiedlowym oraz placem zabaw.

Personel

Osoby zatrudnione w żłobku posiadają wykształcenie zgodne ze swoim stanowiskiem pracy. Część osób podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Wszyscy pracownicy charakteryzują się wrażliwością na potrzeby dziecka, serdecznością, poczuciem humoru, wytrwałością, cierpliwością i odpornością na stres. Swoja pracę ukierunkowują na zaspokojenie potrzeb dzieci oraz wszechstronny rozwój ich osobowości. Łączymy spokojną, domową atmosferę z edukacją i rozwojem społecznym naszych podopiecznych.

Nasze grupy

Nasz żłobek dostosowany jest do 40 – tu dzieci. Są to dwie grupy dziecięce. Do I-ej grupy uczęszczają dzieci, które ukończyły 1 rok życia, natomiast w II-ej grupie przebywają dzieci, które ukończyły 2 rok życia. Tak niewielki, kameralny żłobek sprzyja przestrzeganiu standardów obowiązujących w placówkach zajmujących się opieką i edukacją wczesnodziecięcą.

Zajęcia w grupach

Praca w grupach koncentruje się na wspieraniu u dzieci spontaniczności, twórczości i kreatywności. Szczególną uwagę zwraca się na indywidualny rozwój naszych małych podopiecznych. Prowadzone są zajęcia stymulujące wg. Metody W. Sherbone jak np. muzykoterapia stosowana tematycznie, której celem jest odprężenie i możliwość odreagowania napięć psychiczno – fizycznych u dzieci. Do zajęć wykorzystywana jest literatura dziecięca jak np. : „100 zabaw dla dzieci 2 – letnich, „Gry i zabawy dla dzieci", itp. Ponadto przeprowadzane są różnorodne zabawy tj. : manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne, naśladowcze, plastyczne, konstrukcyjne i umuzykalniające (rytmika).

Szczególne okazje

Dzieci będą miały okazję brać udział w różnych imprezach okolicznościowych np. : Choinka Noworoczna, Szukanie zajączka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Dzień Pluszowego Misia itp. Będziemy organizować spotkania z przedstawicielami różnych zawodów np.: żołnierzem, policjantem, strażnikiem miejskim.

Plan dnia

6.30 – 8.00 Przyjmowanie dzieci do grup
8.00 – 8.30 Śniadanie
8.30 – 9.00 Toaleta i wysadzanie dzieci
9.00 – 9.45 Zabawa z dziećmi
9.45 – 10.00 II śniadanie
10.00 – 10.15 Toaleta dzieci
10.15 – 11.00 Zabawa z dziećmi
11.00 – 11.30 Obiad (zupa)
11.30 – 12.00 Przygotowanie dzieci do snu
12.00 – 13.45 Odpoczynek dzieci
13.45 – 14.00 Toaleta i przygotowanie do obiadu
14.00 – 14.30 Obiad ( II danie)
14.30 – 15.00 Toaleta i wysadzanie dzieci
15.00 – 16.30 Zabawa i wydawanie dzieci

Mamy nadzieję, że Państwa dzieci zaakceptują nowe miejsce i osoby, które będą starały się realizować zadania opiekuńcze, pielęgnacyjne i edukacyjne. Dołożymy wszelkich starań, aby zarówno rodzice jak i dzieci były zadowolone z naszej działalności.

 

Informujemy, że strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies można zobaczyć w Polityce Cookie.

Akceptuję pliki cookies dla tej strony