RESORTOWY PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH + 2021 - pobierz PDF

 

KOMUNIKAT O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI ŻŁOBKOWEJ W 7 ODDZIAŁACH ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KOSZALINIE

Informujemy Rodziców, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawieszona zostaje działalność statutowa w 7 podległych oddziałach Żłobka Miejskiego w terminie: od dnia 29 marca do dnia 9 kwietnia 2021 roku.
Powodem zawieszenia działalności jest zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem.
Usługi opiekuńczo–wychowawcze w oddziałach świadczone będą tylko dla dzieci, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach wyszczególnionych w § 1 pkt 3 ww Rozporządzenia.

 

Za czas zawieszenia działalności nie będą naliczane bieżące opłaty.

 

Koszalin, dnia 29 marca 2021 r.

Jolanta Gałan – dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie

 

KOMUNIKAT O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI GR I W ODDZIALE „SKRZAT" PRZY UL. LELEWELA 12 W KOSZALINIE

Informujemy Rodziców, że na podstawie decyzji Prezydenta Miasta i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie zawieszono działalność statutową grupy I w oddziale „SKRZAT" przy ul. Lelewela 12 od dnia 18 do dnia 26 luty 2021 r. włącznie.
Powodem zawieszenia działalności jest zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem.
Za czas zawieszenia działalności nie będą naliczane bieżące opłaty.

 

Koszalin, dnia 18 luty 2021 r.

Jolanta Gałan – dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie

 

KOMUNIKAT O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU „BOLEK I LOLEK " PRZY UL. MIRECKIEGO 3 W KOSZALINIE

Informujemy Rodziców, że od dnia 15 lutego 2021 r. oddział „ Bolek i Lolek" przy ul. Mireckiego 3 wznawia swoją działalność statutową.

Koszalin, dnia 12 luty 2021 r.

Jolanta Gałan – dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie

KOMUNIKAT O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI GR II W ODDZIALE „BOLEK I LOLEK " PRZY UL. MIRECKIEGO 3 W KOSZALINIE

Informujemy Rodziców, że na podstawie decyzji Prezydenta Miasta i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie zawieszono działalność statutową grupy II w oddziale „BOLEK I LOLEK" przy ul. Mireckiego 3 od dnia 8 do dnia 12 luty 2021 r. włącznie.
Powodem zawieszenia działalności jest zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem.
Za czas zawieszenia działalności nie będą naliczane bieżące opłaty.

Koszalin, dnia 8 luty 2021 r.

Jolanta Gałan – dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie

KOMUNIKAT O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI GR V W ODDZIALE „SKRZAT" PRZY UL. LELEWELA 12 W KOSZALINIE

Informujemy Rodziców, że na podstawie decyzji Prezydenta Miasta i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie zawieszono działalność statutową grupy V w oddziale „SKRZAT" przy ul. Lelewela 12 od dnia 11 do dnia 18 stycznia 2021 r. włącznie.
Powodem zawieszenia działalności jest zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem.
Za czas zawieszenia działalności nie będą naliczane bieżące opłaty.

Koszalin, dnia 11.01.2021 r.

Jolanta Gałan – dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie

KOMUNIKAT O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI GR V W ODDZIALE „SKRZAT" PRZY UL. LELEWELA 12 W KOSZALINIE

Informujemy Rodziców, że na podstawie decyzji Prezydenta Miasta i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie zawieszono działalność statutową grupy V w oddziale „SKRZAT" przy ul. Lelewela 12 od dnia 22 do dnia 24 grudnia 2020 r. włącznie.
Powodem zawieszenia działalności jest zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem.
Za czas zawieszenia działalności nie będą naliczane bieżące opłaty.

Koszalin, dnia 22.12.2020 r.

Jolanta Gałan – dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie

KOMUNIKAT O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI DWÓCH GRUP DZIECIĘCYCH W ODDZIALE „JAŚ I MAŁGOSIA" PRZY UL. SPASOWSKIEGO 14 W KOSZALINIE

Informujemy Rodziców, że na podstawie decyzji Prezydenta Miasta i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie zawieszono działalność statutową dwóch grup dziecięcych:
grupy III - „Misie" oraz grupy IV - „Kotki" w oddziale „JAŚ I MAŁGOSIA" przy ul. Spasowskiego 14 od dnia 17 do dnia 24 grudnia 2020 r. włącznie.
Powodem zawieszenia działalności jest zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem.
Za czas zawieszenia działalności nie będą naliczane bieżące opłaty.

Koszalin, dnia 17.12.2020 r.

Jolanta Gałan – dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie

KOMUNIKAT O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI GR V W ODDZIALE „SKRZAT" PRZY UL. LELEWELA 12 W KOSZALINIE

Informujemy Rodziców, że na podstawie decyzji Prezydenta Miasta i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie zawieszono działalność statutową grupy V w oddziale „SKRZAT" przy ul. Lelewela 12 od dnia 17 do dnia 21 grudnia 2020 r. włącznie.
Powodem zawieszenia działalności jest zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem.
Za czas zawieszenia działalności nie będą naliczane bieżące opłaty.

Koszalin, dnia 26.12.2020 r.

Jolanta Gałan – dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie

KOMUNIKAT O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI W ODDZIALE „JAŚ I MAŁGOSIA" PRZY UL. SPASOWSKIEG 14 W KOSZALINIE

Informujemy Rodziców, że na podstawie decyzji Prezydenta Miasta i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie zawieszono działalność statutową w oddziale „Jaś i Małgosia" przy ul. Spasowskiego 14 od dnia 7 do 14 grudnia 2020 r. (włącznie).
Powodem zawieszenia działalności jest zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem.
Za czas zawieszenia działalności nie będą naliczane bieżące opłaty.

Koszalin, dnia 7 grudnia 2020 r.

Jolanta Gałan – dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie 

KOMUNIKAT Z DNIA 13.11.2020 R. O WYDŁUŻENIU ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU „PUCHATEK" PRZY UL. DOKERÓW 6 A

Informujemy Rodziców, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie z dnia 13.11.2020 r. wydłużono zawieszenie działalności statutowej w oddziale „PUCHATEK" przy ul. Dokerów 6 a do dnia 16 listopada 2020 r. włącznie. 

Koszalin, dnia 13.11.2020 r.

Jolanta Gałan – dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie

KOMUNIKAT O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI W ODDZIALE „PUCHATEK" PRZY UL. DOKERÓW 6 A W KOSZALINIE

Informujemy Rodziców, że na podstawie decyzji Prezydenta Miasta i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie zawieszono działalność statutową w oddziale „PUCHATEK" przy ul. Dokerów 6 A od dnia 9 do dnia 13 listopada 2020 r.
Powodem zawieszenia działalności jest zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem.
Za czas zawieszenia działalności nie będą naliczane bieżące opłaty.

Koszalin, dnia 09.11.2020 r.

Jolanta Gałan – dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie

KOMUNIKAT Z DNIA 30.10.2020 R. O WYDŁUZENIU ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU „JACEK i AGATKA" PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 29

Informujemy Rodziców, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie z dnia 30.10.2020 r. wydłużono zawieszenie działalności statutowej w oddziale „Jacek i Agatka" przy ul. Konstytucji 3 Maja 29 do dnia 2 listopada 2020 r. włącznie.

Koszalin, dnia 30.10.2020 r.

Jolanta Gałan – dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie

KOMUNIKAT O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KOSZALINIE

Informujemy Rodziców, że niżej wymienione oddziały Żłobka Miejskiego w Koszalinie po czasowym zawieszeniu działalności powracają do funkcjonowania tj:
• Oddział „Bolek i Lolek" ul. Mireckiego 3 - od 2 listopada 2020 r.
• Oddział „Jacek i Agatka" ul. Konstytucji 3 Maja 29 - od 2 listopada 2020 r.
• Oddział „Skrzat" ul. Lelewela 12 – od 3 listopada 2020 r.

 Koszalin, dnia 29.10.2020 r.

Jolanta Gałan – dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie

KOMUNIKAT O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU „SKRZAT" PRZY UL. LELEWELA 12

Informujemy Rodziców, że na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie zawieszona zostaje działalność statutowa w oddziale „SKRZAT" przy ul. Lelewela 12 od dnia 27 pazdziernika do dnia 2 listopada 2020 r.
Powodem zawieszenia działalności jest zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem.
Za czas zawieszenia działalności nie będą naliczane bieżące opłaty.

Koszalin, dnia 26.10.2020 r.

Jolanta Gałan – dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie

Informacja nt kwarantanny dla rodziców dzieci objętych opieką żłobkową w oddziale „Bolek i Lolek" przy ul. Mireckiego 3 w Koszalinie

W związku ze zmianą przepisów epidemicznych Żłobek Miejski w Koszalinie w dniu 23.10.2020 r. (w dniu ograniczenia działalności oddziału „Bolek i Lolek") nie posiadał informacji o zmianach prawnych, a tym samym nie miał możliwości informowania rodziców czy i w jakim zakresie będzie nałożona kwarantanna dla rodziców.
Z otrzymanych aktualnych z dnia 26.10.2020 r informacji z PSSE w Koszalinie wynika, że po zliberalizowaniu przepisów sanitarnych na rodziców nie będzie nakładana kwaranatanna.

Koszalin, dnia 26.10.2020 r.

Jolanta Gałan – dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie

KOMUNIKAT O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI W ODDZIALE „JACEK I AGATKA" PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 29 W KOSZALINIE

Informujemy Rodziców, że na podstawie decyzji Prezydenta Miasta i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie zawieszono działalność statutową w oddziale „Jacek i Agatka" przy ul. Konstytucji 3 Maja 29 od dnia 26 do dnia 30 pazdziernika 2020 r.
Powodem zawieszenia działalności jest zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem.
Za czas zawieszenia działalności nie będą naliczane bieżące opłaty.

 Koszalin, dnia 25.10.2020 r.

Jolanta Gałan – dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie

KOMUNIKAT O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI W ODDZIALE „BOLEK I LOLEK' PRZY UL. MIRECKIEGO 3 W KOSZALINIE

Informujemy Rodziców, że na podstawie decyzji Prezydenta Miasta i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie zawieszono działalność statutową w oddziale „Bolek i Lolek" przy ul. Mireckiego 3 od dnia 23 do dnia 30 pazdziernika 2020 r.
Powodem zawieszenia działalności jest zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem.
Za czas zawieszenia działalności nie będą naliczane bieżące opłaty.

 Koszalin, dnia 23.10.2020 r.

Jolanta Gałan – dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie

KOMUNIKAT O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI!

Informujemy Rodziców, że po czasowym zawieszeniu działalności oddział „Maluch" w Koszalinie przy ul. Jagoszewskiego 6 powraca do bieżącego funkcjonowania od dnia 26 pazdziernika 2020 r.
Za czas zawieszenia działalności oddziału nie będą pobierane opłaty.

Koszalin, dnia 23.10.2020 r.

Jolanta Gałan – dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie

Szanowni Rodzice!

W związku z ogniskiem zakażeń koronawirusa w oddziale „Maluch" Żłobka Miejskiego przy ul. Jagoszewskiego 6 w Koszalinie informujemy, że w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta oraz Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Koszalinie zawieszamy działalność statutową na okres: od dnia 16 do 23. 10. 2020 r.
Prosimy rodziców o wyrozumiałość.

Koszalin, dnia 16.10.2020 r.

Jolanta Gałan – dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie

Komunikat epidemiczny COVID-19 - oddział "Maluch" ul. Jagoszewskiego 6

Plik PDF - kliknij, aby pobrać

Koszalin, dnia 13.10.2020 r.

Jolanta Gałan – dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie

Komunikat w sprawie wznowienia działalności statutowej Żłobka Miejskiego w Koszalinie

Informujemy rodziców, że od dnia 18 maja 2020 r. wszystkie oddziały Żłobka Miejskiego wznawiają swoją działalność po czasowym zamknięciu związanym z zagrożeniem epidemicznym.
Z uwagi na wytyczne i obostrzenia sanitarne Głównego Inspektora Sanitarnego (liczebność grup, metraż powierzchni) wszystkie oddziały żłobkowe wprowadzają ograniczenia liczebności dzieci i grup tak aby móc sprostać obwiązującym zaleceniom.
Szczegółowe informacje nt organizacji i funkcjonowania oddziałów żłobkowych po wznowieniu działalności dostępne są w poszczególnych oddziałach Żłobka Miejskiego u zastępcy dyrektora oddziału.

 

Koszalin, dnia 11.05.2020 r.

Jolanta Gałan – dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie 

Informacja dla Rodziców

Żłobek Miejski w Koszalinie informuje zainteresowanych rodziców, że w związku wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym Coronawirusem SARS – CoV-2 nie zapewnimy miejsc dla wszystkich dzieci, które objęte były opieką żłobkową przed pandemią.
Informujemy również, że nie ma konieczności rozwiązywania obowiązującej umowy na świadczenie usług żłobkowych.
Rozwiązanie umowy przez rodzica jest dobrowolne.
Nie będą też naliczane dla rodziców bieżące opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

Podstawa prawna: art. 495 § 1 k.c.

Koszalin, dnia 29.05.2020 r.

Jolanta Gałan – dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie 

Informacja o przerwie wakacyjnej w oddziałach Żłobka Miejskiego w Koszalinie w roku 2020

Wszystkie oddziały Żłobka Miejskiego w Koszalinie w roku 2020 korzystają z przerwy wakacyjnej przypadającej w sezonie wakacyjnym tj. lipiec lub sierpień.
W tych miesiącach skraca się planowaną przerwę wakacyjną do 3 tygodni (w tym czasie oddziały będą zamknięte), a w ostatni tydzień miesiąca lipca lub sierpnia dla zainteresowanych rodziców możliwa będzie działalność statutowa w oddziałach:

Lipiec 2020 r.:
1. Oddział „Jacek i Agatka" ul. Konstytucji 3 Maja 29 - od 27 do 31 lipca 2020 r.
2. Oddział „Puchatek" ul. Dokerów 6 - od 27 do 31 lipca 2020 r.

Sierpień 2020 r.:
1. Oddział „Maluch" ul. Jagoszewskiego 6 - od 24 do 31 sierpnia 2020 r.
2. Oddział „Smyk" ul. Chrzanowskiego 10 - od 24 do 31 sierpnia 2020 r.
3. Oddział „Jaś i Małgosia" ul. Spasowskiego 14 - od 24 do 31 sierpnia 2020 r.
Z uwagi na rozległe prace remontowe w oddziale „Skrzat" ul. Lelewela 12 (termomodernizacja) oraz „ Bolek i Lolek ul. Mireckiego 3 (remont 2 łazienek) planowana przerwa wakacyjna trwała będzie cały miesiąc kalendarzowy.
Rodzice, którzy są chętni na zorganizowanie opieki dla swoich dzieci w ostatnim tygodniu lipca lub sierpnia br. winni zgłosić fakt z wyprzedzeniem w danym oddziale.

Koszalin, dnia 04.06.2020 r.

Jolanta Gałan - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie 

Komunikat w sprawie zwiększenia liczby dzieci w oddziałach Żłobka Miejskiego w Koszalinie

Informujemy rodziców, że na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 dających możliwość zwiększenia liczebności dzieci w grupie - we wszystkich oddziałach Żłobka Miejskiego w Koszalinie z dniem 8 czerwca 2020 r. przygotowane zostały kolejne miejsca dla powracających po reżimie sanitarnym dzieci.
Rodzice, którzy zadeklarowali chęć powrotu do współpracy ze Żłobkiem Miejskim w Koszalinie po dniu 8 czerwca 2020 r. zobowiązani są do ponoszenia kosztów zgodnie z Uchwałą Nr XII/232/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Koszalin.

Koszalin, dnia 15.06.2020 r.

Jolanta Gałan – dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie

 

Informujemy, że strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies można zobaczyć w Polityce Cookie.

Akceptuję pliki cookies dla tej strony